Hãy chia sẻ với bạn bè downmienphi.com để nhận phiên bản download mới nhất:

TOP MÃ NGUỒN

 1. Code bán hàng sản phẩm hotdeal 2016
  Code bán hàng, sản phầm chuẩn của hotdeal năm 2016 đầy đủ chức năng với giao diện chuyên nghiệp - by admin
  Updated: 07/09/2016
 2. Brivium - Comment Each Post 1.0.2 Nulled - Bình luận trong Xenforo
  add-on mới của phần mở rộng một bình luận trong hệ thống XenForo cho phép bình luận, chỉnh sửa bài - by admin
  Updated: 22/12/2016
 3. Brivium - Quick Create Thread 1.1.3 Nulled - Tạo nhanh chủ đề mới
  addon giúp bạn tạo chủ đề mới / bài trong một diễn đàn trực tiếp chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản - by admin
  Updated: 22/12/2016
 4. Brivium - Credits Premium 2.0.11 Nulled - Tạo, quản lý tiền ảo
  Cung cấp nhiều chức năng để tạo và quản lý các điểm ảo dùng để xem, download, mua hàng trên XenForo - by admin
  Updated: 22/12/2016
 5. Similar Threads Plus 1.5 - Hiện thị bài viết liên quan
  Hiển thị một danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đã tạo ra hoặc xem một chủ đề. - by admin
  Updated: 22/12/2016
 1. Brivium - Comment Each Post

  Brivium - Comment Each Post 1.0.2 Nulled - Bình luận trong Xenforo

  add-on mới của phần mở rộng một bình luận trong hệ thống XenForo cho phép bình luận, chỉnh sửa bài
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  0
  Lượt xem:
  62
  Updated:
  22/12/2016
 2. Brivium - Quick Create Thread

  Brivium - Quick Create Thread 1.1.3 Nulled - Tạo nhanh chủ đề mới

  addon giúp bạn tạo chủ đề mới / bài trong một diễn đàn trực tiếp chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  1
  Lượt xem:
  53
  Updated:
  22/12/2016
 3. Brivium - Credits Premium

  Brivium - Credits Premium 2.0.11 Nulled - Tạo, quản lý tiền ảo

  Cung cấp nhiều chức năng để tạo và quản lý các điểm ảo dùng để xem, download, mua hàng trên XenForo
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  26
  Lượt xem:
  312
  Updated:
  22/12/2016
 4. Similar Threads Plus

  Similar Threads Plus 1.5 - Hiện thị bài viết liên quan

  Hiển thị một danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đã tạo ra hoặc xem một chủ đề.
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  0
  Lượt xem:
  44
  Updated:
  22/12/2016
 5. MineSync

  MineSync 1.0.1 Nulled

  Mang lại khoảng cách giữa các máy chủ của bạn và Minecraft XenForo diễn đàn của bạn gần gũi hơn
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  6
  Lượt xem:
  53
  Updated:
  21/12/2016
 6. [AD] Navigation Manager

  [AD] Navigation Manager 1.0.8 Patch 1 Nulled - Thêm và tùy chỉnh liên kết điều hướng

  Add-on này cho phép bạn dễ dàng thêm / tùy chỉnh các nhóm người dùng nhất định liên kết điều hướng
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  1
  Lượt xem:
  40
  Updated:
  21/12/2016
 7. [XFA] Nodes Icon Tweak

  [XFA] Nodes Icon Tweak 2016-12-21 Nulled - Thay đổi icon chuyên mục

  cho phép bạn dễ dàng thay đổi các biểu tượng mặc định của các nút đọc,chưa đọc, các trang, liên kết
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  2
  Lượt xem:
  52
  Updated:
  21/12/2016
 8. Article Manager

  Article Manager 2.0.8 Nulled - Hệ thống Article Xenforo

  Addon được thiết kế để thêm một hệ thống Article Manager để diễn đàn của bạn này.
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  1
  Lượt xem:
  42
  Updated:
  21/12/2016
 9. Tickets - PixelExit.com

  Tickets - PixelExit.com 1.3.1 Nulled - Hệ thống tạo Ticket hỗ trợ

  Addon Tickets là một giải pháp hệ thống hỗ trợ cho XenForo nhằm đối chiếu tất cả các nhu cầu trợ giú
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  1
  Lượt xem:
  45
  Updated:
  21/12/2016
 10. [XFA] Forum Logo

  [XFA] Forum Logo 1.1.0 Nulled - Thêm Logo chuyên mục Xenforo

  Cho phép bạn tùy chỉnh thêm một chút diễn đàn của bạn bằng cách thêm logo xenforo
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  1
  Lượt xem:
  69
  Updated:
  21/12/2016
 11. Brivium - Avatar From Username

  Brivium - Avatar From Username 1.0.0 Nulled - Avatar theo tên thành viên

  Add-on dùng để thay thế avatar mặc định thành viên thành các chữ cái theo tên thành viên xenforo
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  0
  Lượt xem:
  43
  Updated:
  21/12/2016
 12. Advanced Application Forms

  Advanced Application Forms 1.2.12 Nulled - Tạo forms cho xenforo

  Tạo forms có thể được sử dụng để chỉ về bất kỳ loại hình thức bạn cần! Nó không chỉ cho các ứng dụng
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  7
  Lượt xem:
  52
  Updated:
  21/12/2016
 13. Brivium - Extra Navigation Menu

  Brivium - Extra Navigation Menu 1.1.7 Nulled - Thêm menu phụ trên header

  add-on này cho phép thêm một menu phụ trên đầu trang và thậm chí bạn có thể quản lý tất cả các tab
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  2
  Lượt xem:
  46
  Updated:
  21/12/2016